Umowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

2012-01-05

Agencja Rozwoju Pomorza
Wpisany przez Prowal w czwartek, 05 stycznia 2012 12:30

Numer projektu (umowy): UDA-RPPM.01.02.00-00-003/09-00

Zakład Produkcji Wielobranżowej PROWAL w dniu 25.05.2010 r. podpisał umowę realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – Działanie 1.2. Rozwiązania Innowacyjne w MŚP.

Tytuł projektu „Rozbudowa firmy PROWAL poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii suszenia biomasy”.

Wysokość wsparcia to 2 000 000 PLN. Projekt w realizacji.

Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CPR-EN 1090

ZOBACZ

System jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2

ZOBACZ

Produkcja urządzeń oraz konstrukcji spawanych, dedykowanych przemysłowi zbrojeniowemu zgodnie z normą DIN 2303.

ZOBACZ
Napisz Zadzwoń