Jakość

Postaw na sprawdzone rozwiązania

Bezpieczeństwo i zaufanie:

Mamy pełną świadomość, iż klient w pełni polega na naszych produktach. System zarządzania jakością gwarantuje bezpieczeństwo naszych wyrobów i usług, zapewnia Klienta, że otrzyma wyrób lub wykonaną usługę zgodnie ze swoim zachowaniem, najwyższej jakości, w pełni spełniającą wymagania stawiane przez normy. Cechy jakościowe naszych wyrobów i usług sprawdzane są przez niezależny kompetentny personel Dozoru Technicznego. Wyroby i usługi nasze dostarczane są do Klienta wraz z wiarygodną dokumentacją kontroli wystawioną zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Gwarantem dotrzymania wymagań jakościowych jest:

  • wdrożony system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2,
  • uzyskanie świadectwa kwalifikacji na wytwarzanie konstrukcji stalowych zgodnie z niemiecka normą 2451-CPR-EN1090-2014.1581.003,
  • posiadanie wielu zatwierdzonych technologii spawania,
  • posiadanie uprawnień do naprawy i modernizacji elementów urządzeń niskociśnieniowych oraz bezciśnieniowych,
  • współpraca z dostawcami oferującymi jedynie materiały certyfikowane.

Ciągle doskonaląc istniejące rozwiązania i procedury, dążymy do osiągnięcia przekonania przez naszych Klientów, że firma jest solidnym i rzetelnym partnerem, a ich rosnące wymagania stanowią podstawę dla naszych działań.

Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CPR-EN 1090

ZOBACZ

System jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2

ZOBACZ

Produkcja urządzeń oraz konstrukcji spawanych, dedykowanych przemysłowi zbrojeniowemu zgodnie z normą DIN 2303.

ZOBACZ
Napisz Zadzwoń